Šalom alejchem, festival s podporou Prešovského samosprávneho kraja

RTVS2 – Od prameňa – národnostný magazín (11.9.2023)

Občianske združenie Spevácky zbor Con moto organizovalo v Prešove festival židovskej kultúry Šalom alejchem, ktorého súčasťou bol workshop pod vedením Mgr. art. Ladislava Palkoviča.

Workshop sa uskutočnil od soboty 29. 7. do pondelka 31. 7. a skončil sa v pondelok podvečerným koncertom v prešovskej ortodoxnej synagóge.

Con moto pozvalo na workshop spevácku verejnosť Slovenska, pre ktorú zabezpečilo ubytovanie a stravu. Po prihlásení dostali záujemcovia notový materiál a potrebné informácie. Okrem OZ Spevácky zbor Con moto projekt financoval aj Prešovský samosprávny kraj. Ďakujeme! Do Prešova sme vrátili židovské zborové piesne, pripravili sme výstavu Prázdna stolička o židovských žiakoch vylúčených v roku 1941 z Evanjelického kolegiálneho gymnázia. V októbri sa uskutočnil klavírny recitál Ladislava Palkoviča, ktorý zahral skladby židovských autorov.

Šalom alejchem, festival, ZMLUVA č. 1069/2023/OPR, Projekt podporený z rozpočtu PSK sumou 5 000 Eur.

V roku 2023 k organizácii festivalu prispeli: Východný dištrikt evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, najmä pán Miroslav Čurlík, predseda školského výboru ECAV na Slovensku a jeho iniciatíva Prázdna stolička, Evanjelická spojená škola v Prešove, najmä pani učiteľka Ľudmila Kónyová a jej žiaci, Židovská náboženská obec v Prešove, najmä pani Margita Eckhausová. Za Con moto festival iniciovala Soňa Grestyová a účtovala Lenka Maťašová.

Budúci ročník bude medzinárodný a viacžánrový a bude sa konať 3. – 7. augusta 2024 a k spolupráci sa okrem skôr spomenutých subjektov pridá aj Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a Jednota dôchodcov Slovenska Veľký Šariš, ktorá pomôže s krajčírskou dielňou na výrobu figurín k výstave Prázdna stolička. Plán je vizuálne priblížiť tri dievčatá, žiačky Evanjelického gymnázia z konca tridsiatych a začiatku štyridsiatych rokov minulého storočia: Agnešu Farkašovú – Kalinovú, Marianu Eger – Miller a Martu Bornsteinovú.

Hudobní hostia budú z poľského Krakova (Di Galitzyaner Klezmorim) a zo San Francisca, USA (Purnamasari). Okrem zborovej dielne, ktorú opäť povedie Ladislav Palkovič, bude aj dielňa inštrumentálna, pod vedením Mariána Bujnovského.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava sa bude podieľať na čítaní ukážok z kníh Franza Kafku a besede so spisovateľom a prekladateľom Milanom Richterom.

Študentské divadlo KONKE z Konzervatória Timonova 2 v Košiciach pod vedením Marice Harčaríkovej zahrá hru Milana Richtera Z Kafkovho Pekloraja.

Autorka dokumentu: Ľuba Koľová