Aktuálne

Milí priatelia zborového spevu, dirigenti i speváci,

pozývame vás na druhý ročník letného festivalu židovskej kultúry
Šalom alejchem v Prešove.

Organizátorom je občianske združenie Spevácky zbor Con moto
a nosnou časťou je workshopod soboty 3. 8. do stredy 7. 8. 
s podvečerným koncertom v prešovskej ortodoxnej synagóge
pod vedením mladých dirigentov 
Ladislava Palkoviča (zbor) a Mariána Bujnovského (kapela).
Na workshop pozývame spevácku verejnosť Slovenska,
pre ktorú zabezpečíme ubytovanie na internáte.
Počet miest je limitovaný výškou grantu,
preto si ich odporúčame predbežne rezervovať. 

Program koncertu sa vyberie zo skladieb uvedených dole. Nie všetci musia zvládnuť všetky piesne, niektoré môže spievať, prípadne hrať iba skupinka.
Tak isto je možné nacvičiť si skladby vopred a prísť na kratší čas.

Súčasťou festivalu bude aj bezplatný večerný program

4. 8. koncert Di Galitzyaner Klezmorim, PL 
5. 8. divadlo KONKE Košice: Z Kafkovho Pekloraja a Kaviareň s Kafkom – čítanie z Premeny a príjemný a zaujímavý rozhovor so spisovateľom, prekladateľom a kafkológom Milanom Richterom.
7. 8. zborový koncert.

Potrebujeme od vás tieto informácie

1. kontakt na vás a zaradenie do hlasu
2. na koľko dní potrebujete ubytovanie a ktoré dni (najlepšie všetky) prídete na nácvik

Noty vám pošleme vopred v prílohách, pre predstavu pridávame jedny ľahké a jedny ťažšie.

PRÍLOHY NA STIAHNUTIE