Šalom alejchem

Šalom alejchem je medzinárodný multižánrový mestský umelecký festival, ktorý oživuje pestrosť, krásu a hĺbku židovskej tradície a kultúry.

Festival prepája komunity a ľudí, ktorí nezabúdajú na židovskú kultúru, keďže táto bola po stáročia integrálnou súčasťou života mesta a kraja. Prostredníctvom umenia – najmä hudby, literatúry, divadla – koncertov, prednášok, diskusií a workshopov plánuje festival oživovať a pripomínať tradície späté so židovskými komunitami z územia Prešovského kraja s prepojením na komunity v zahraničí. Festival odkrýva zabudnuté osudy ľudí, významných osobností, ktoré z týchto komunít vzišli, pripomína obete totalitných režimov a upozorňuje na nástrahy antisemitizmu, xenofóbie a extrémizmu.

Žijeme na rozvalinách 20. storočia. Festival Šalom alejchem chce byť apelom na svedomie živých, keď poukazuje na prázdnotu, ktorá tu ostala po transportoch dievčat zo šarišskej župy do Osvienčimu, po deportáciách ich rodín, priateľov a známych do koncentračných táborov. Nech smútok, hnev a beznádej vystrieda nádej – nádej, že sa tieto a podobné zverstvá nebudú v našej obci, meste, kraji, na Slovensku opakovať. Nech teda do nádhernej ortodoxnej synagógy v Prešove či na ďalšie miesta konania festivalu vstúpia múzy, aby nám pomohli preklenúť konflikty či nenávisť, aby nás inšpirovali a naučili žiť spoločne v pokoji a rôznorodosti. Šalom alejchem!