Kontakt

Synágoga v Ružomberku (2015)

Adresa/ Address:
Con moto Slovakia
Soňa Grestyová
Slávičia 2
Prešov, 080 01

Slovakia

E-mail:
conmoto.slovakia{zavinac}gmail.com / slovensky, English
sonagrestyova{zavinac}gmail.com / slovensky, English
marian.bujnovsky{zavinac}gmail.com / slovensky

Telefón / Telephone:
(0421) (0) 918 691 573 Soňa Grestyová, Prešov / slovensky, English

Účet / Bank Account: Názov účtu / Name: Spevácky zbor Con moto

SK68 7500 0000 0040 3000 8837

IČO:  
42385083