Členovia

dirigent

Mgr. Jiří Slovík

je absolventom Ostravskej univerzity, študoval u prof. Lumíra Pivovarského.   Za sebou má pôsobenie na MGO, KHv UJEP Ústí nad Labem, v roku 1995 založil a doteraz vedie Opavský středoškolský sbor Luscinia. Toto spevácke teleso sa veľmi rýchlo dostalo medzi najlepšie nielen v ČR. Ocenenia získava i na medzinárodných zborových súťažiach – napr. Middlesbrough a Llangollen vo Veľkej Británii, Cantonigros v Španielsku, Ankara v Turecku, Celje v Slovinsku, atď.
Do roku 2009 pôsobil na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave ako zbormajster školského zboru a Komorného zboru JKO KomoraCZECH, s ktorým vyhral medzinárodný zborový festival young 2004prague, kde tiež získal ocenenie za dirigentský výkon. Rovnakú cenu získal zbor na tejto súťaži v roku 2007. V súčasnosti diriguje okrem OSS LUSCINIA tiež Pěvecké sdružení slezských učitelek, založil a vedie Janáčkův filharmonický sbor mladých pri Janáčkovej filharmonii Ostrava, Con moto Slovakia a zbor na katedre HV UJEP.
Založil a 13 rokov viedol dievčenský zbor VENTUS Krnov, s ktorým získal 1. miesto na Iuventus mundi cantat Olomouc- 1997, 2x 1. miesto Middlesbrough 1995 – Anglicko, 1. miesto Pražské sborové dny 1996.
Predtým pôsobil ako zbormajster detského zboru Červený květ Opava – 2. miesto Oskarshamn, Švédsko, 1. miesto Iuventus mundi cantat Olomouc, 5. miesto Arezzo, Taliansko.  Je členom medzinárodných zborových porôt na Slovensku, v Poľsku, v ČR, spoluzakladateľom zborového festivalu Opava cantat a medzinárodného zboru mládeže Silesia cantat. V roku 2015 viedol ateliér Súčasná hudba a pohyb na Bohemia cantat v Liberci.
Za dlhodobú tvorivú činnosť bol v roku roku 2006 ocenený prezidentom Českej republiky Václavom Klausom.

Jiří Slovík was born in Karviná where he also finished high school and had violin lessons. In 1967 he took part in the International Koocian Violin Competition in Ústí nad Orlicí. Later he studied music education at the Faculty of Education in Ostrava and later at the Faculty of Arts. Currently he is finishing postgraduate studies at the Music Education Department in Ústí nad Labem. His doctoral thesis deals with academic choirs in the Czech Republic. He is a founder and leader of the Janáček Philharmonic Youth Choir at Janáček Philharmony in Ostrava and frequently acts as a jury member of international choral competitions.

Soprán

Blanka Niko Fereje
Vlaďka Harmatová
Zuzanka Pulščáková
Lenka Maťašová
Simonetka Adamková
Anna Ruszó Bánová
Miriam Palkovič

mezOsoprÁn

Iveta Jurčová
Kati Kónya
Monika Tóth
Peťa Dubjelová
Lucka Bakošová
Lucka Beňová

Alt

Miroslava Kaliňáková
Janka Dobrocká
Lucia Bujnová
Soňa Grestyová
Ivana Bendíková – Jozefčeková
Monika Longauerová
Anička Szwarzová
Gitka Krnáčová
Emília Merčáková

Tenor

Jakub Novotný
Ján Lichvár
Peter Guľaš
Róbert Bakoš
Štefan Hájek
Marek Szwarc
Jozef Koronczi
Ladislav Palkovič
Roman Harmata

barytón

Dominik Kišš
Róbert Bakoš

bas

Marián Bujnovský
Marián Žiška
Štefan Doma
Damian Bódi

Ján Deák
Peter Škrabák