História zboru

Ako vzniklo Con moto a kto ho diriguje

Zbor spievajúcich dirigentov Slovenska vznikol po záverečnom koncerte letného dirigentského kurzu v Rimavskej Sobote v roku 2013 s podporou lektorov kurzu Štefana Sedlického a Jiřího Slovíka. Na prvých koncertoch v roku 2014 v Rimavskej Sobote a  v Poprade zbor vystupoval s dirigentmi, ktorí sa striedali  v spievaní aj v dirigovaní. Český zbormajster  Jiří Slovík sa ujal zboru v lete  2014 a na jeho podnet zbor prijal názov Con moto Slovakia. Pod jeho vedením zbor prvýkrát koncertoval v Paríži v Chráme St. Madeleine a v Meudone pri soche M. R. Štefánika.

Súčasným dirigentom Con moto je od roku 2023 Marián Bujnovský, absolvent VŠMU v Bratislave. Skúsenosti naberal počas predchádzajúcich rokov, keď sa striedal s Jiřím Slovíkom.

Kto sú členovia Con moto

Dnes má Con moto asi tridsať spevákov, avšak málokedy sa všetkým podarí stretnúť sa. V akejkoľvek zostave však vie pripraviť vystúpenie, predovšetkým počas bohoslužieb v kostoloch rôznych vierovyznaní. Okrem dirigentov ho tvoria aj nadšenci hudby z celého Slovenska.

Kde a ako často sa Con moto stretáva

Speváci sa schádzajú na rôznych miestach Slovenska. Až do obdobia pandémie sa sústredenia konali približne raz za mesiac. Po pandémii prišli noví členovia a zbor začína nanovo fungovať v zhruba dvojmesačných intervaloch.

Medzinárodné súťaže a vystúpenia v zahraničí

Apríl 2016 – Slovakia Cantat, Bratislava

Júl 2016 – koncert v Albi, Francúzsko, Festival Internacional de Música de Cantonigròs, Vic, Španielsko

Október 2016 – Praga Cantat, Praha

OCENENIA NA SÚŤAŽIACH / PRIZES AT COMPETITIONS

Slovakia Cantat, Bratislava, máj/May 2016

Kategória Ľudová hudba: strieborné pásmo / Category Folk Music: Silver Band

Kategória Ženské zbory: strieborné pásmo / Category Women Choirs: Silver Band

Kategória Zmiešané zbory: bronzové pásmo / Category Mixed Choirs: Bronze Band

Praga Cantat, Praha, október/October 2016

Kategória Ľudová hudba: strieborné pásmo / Category Folk Music: Silver Band

Kategória Zmiešané zbory: strieborné pásmo / Category Mixed Choirs: Silver Band